Thursday, February 11, 2010

http//:a.p.angasyanoonAng Asya sa Sinaunang Panahon


Dalawang Pananaw sa pag-aaral sa AsyaPanahong Neolitiko

Mga Kaharian Sa Pangkontinenteng Timog Silangang Asya

* Kaharian ng VietnamKaharian Ng Funan

Imperyong Angkor

Kaharian ng Pagan

* Kaharian ng Ayutthaya


Mga Kaharian sa Pangkapuluang Timog Silangang Asya


*Imperyong Srivijaya

* Kaharian ng Sailendras

Malacca


* Pilipinas ( bago ang 1565)

- bumuo ng payak na barangay na binubuo ng 30 hanggang 100 na pamilya

Made By:
Ebora,Jemmafhie
Cabanelez,Amor Marie
Hilario, Saira
Garcia, Angel Glee
Fukai,Denzelle Joyce
Hallazgo,Keir John
Hadji Omar,Jalil

II-Darwin


Wednesday, February 10, 2010

MGA RELIHIYON AT PILOSOPIYA SA SILANGAN, HILAGA AT TIMOG SILANGANG ASYA

MGA RELIHIYON AT PILOSOPIYA SA SILANGAN HILAGA AT TIMOG SILANGANG ASYA


-Katutubong Relihiyon ng mga taga Timog-Silangang Asya
may pagkakahalintulad sa relihiyon na Shamanism ng mga Sinaunang Mongol.
-Siya ring tumatak sa kultura ng mga taga-T.S.A
Dinastiyang Zhou:
-panahon kung kailan umusbong ang Confucianism at Taoism.

Panahon ng Zhou:
- Kinikilala bilang “Panahon ng Nagdidigmaang Estado.”


CONFUCIANISM:
-naging opisyal na pilosopiya ng China
-nakaapekto sa pamumuhay ng mga tsino, mula sa:
Edukasyon
Pamahalaan
pag-uugali,
kaayusan ng lipunan.
-nagdikta ng istratipikasyon hanggang sa pagpasok ng ika-20 siglo.
ISTRATIPIKASYON:
-Tinatawag ring “kaayusan ng lipunang tsino

MENCIUS:


-ginagawa ng mga kababaihan


mula sa panahong Sung hanggang 1911.


-nagpapatunay lamang na mababa ang pagtingin sa mga babae.TAOISM:
-nagmula sa katagang “Tao” (nangangahulugang “Ang daan ng Kalikasan.”)
Naniniwala na ang kalikasan ay may sariling landas at dapat hayaan ito na tahakin ang kanyang landas.
Wu-wei:
-hindi pagkilos ang nararapat nilang gawin sapagkat naniniwala silang magagawa ang lahat sa pamamagitan ng hindi paggawa.
- ito ay hindi pagkilos upang hindi sumalungat (maka gambala sa landas na tinatahak ng kalikasan.)

LAO ZI:- "Old Master".


-Kinikilalang tagapagtatag ng Taoism.


-sinasabing hindi talaga siya tunay na nabuhay.

-Malamang kathang isip lamang siya ng ilang mga pilosopo noong panahon ng Zhou.

- malamang hindi siya ang may akda ng Dao de Jing (ang aklat ng Taoism.)


Hangad ng Taoism ang pagkamit ng Balanse sa Kalikasan at Daigdig.YING AT YANG:- Sumisimbolo sa balanseng kalikasan.


YIN:


nagre-representa ng aspetong kababaihan-malambot at kalmado.
kinakatawan din nito ang kadiliman.

YANG:


nagre-representa ng Kalalakihan-matigas at masigla.
sumisimbolo din ito ng kaliwanagan.

- Kapag ang isa ay wala sumisimbolo ito ng Kaguluhan.
YU HUANG O JADE EMPEROR:-Siya ang nagkakaloob ng katarungan at naghahari sa kalangitan.
-May mga ninuno rin na tinanghal bilang mga diyos ng mga Taoist
Dinarasalan at inaalayan ang mga Diyos na ito sa mga Templong Taoist.

BUDDHA AT DIYOS NG TAOIST:

Sinasamba nila pareho patunay na hindi magkasalungat ang dalawang relihiyon.


SYNCRETISM:


- paghahalo ng mga aspeto ng dalawang relihiyon.


LEGALISM:

- nabuo noong ika 4 na siglo B.C.E.


-walang pagpapahalaga sa pag-uugali ng tao o ang pakikiisa ng tao sa daloy ng kalikasan.


-ang tanging mahalaga ay ang estado na dapat patatagin at palawigin ang kapangyarihan.


-pinakamahalaga ang estado. At ang lakas ng estado ay nasa agrikultura at sandatahang lakas.


-bumagsak matapos ang 15 taong paghahari dahil sa karahasan nito.


-Maninilbihan lamang ang mga tao bilang sundalo o magsasaka.


-hindi sila dapat maging:


mangangalakal


artisano


pilosopo


iskolar(sa dahilang hindi ito kapakipakinabang sa estado.)SHANG YANG AT HAN FEIZI:

-nakaisip ng Legalism.

SHANG YANG

- kinatatakutang administrador dahil sa kanyang kalupitan.HAN FEIZI:


SHI HUANGDI


-Ipinasunog niya ang mga librong Confucianism
-Yumakap sa Legalism kasama ang ministrong si Li Xi
-Napagisa nito ang mga nagdidigmaang estado at ang Qin ang naging kauna-unahang emperyong Tsino.

MGA RELIHIYON SA SILANGANG ASYA
- Sa panlabas na pang-anyo, may mga larawan si buddha kung saan siya ay:
seryoso
nagdarasal
nagninilay-nilay
- Subalit may iba ding imahen si Buddha na siya ay masaya at nakatawa.
- Maging ang larawan ni Buddha kung saan napapaligiran siya ng mga bata ay may bahid ng kulturang Tsino.

Malusog na buddha:
- nabahiran na ng kulturang tsino kung saan ang kalusugan ay simbolo ng kasaganaan.


BODHIDHARMA:- isang mongheng Indian na dinala ang Ch’an sa China.


ZEN:


- nagbigay pansin sa pagkamit ng kaliwanagan sa pamamagitan ng pagninilay-nilay o meditasyon.


SHOGUNATO:


- Sa panahong ito maraming mga daimyo at samurai ang sumuporta sa Zen.


- -Nagsilbi rin itong behikulo sa pagpapalaganap ng kulturang Tsino na maykaugnayan sa Zen.


TIBETAN BUDDHISM:


TIBET:

- Isang theocracy o estado kung saan ang pinunong ispiritwal at pulitikal ay iisa.

DALAI LAMA:
- pinaniniwalaang reinkarnasyon ni Avalokitesvara.
- sa tuwing mamamatay ang isang Dalai Lama, hinahanap kung kanino siya nabuhay muli at ang reinkarnasyong ito ang humalili bilang panibagong Dalai Lama.

TENZIN GYATSO:


- Ika-14 at kasulukuyang Dalai Lama
- Lhamo Thondup ang kanyang pangalan ng ipinanganak
-Nang tanghaling Dalai Lama ang kanyang pangalan ay JAMPHEL NGAWANG LOBSANG YESHE TENZIN GYATSO
- Ang Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso ay nangngahulugang Holy Lord, Gentle Glory, Compassionate, Defender of Faith, Ocean of Wisdom”.
- Karaniwang tinatawag ng mga Tibetan Buddhist na Kundun (The Presence)
- Nanirahan siya sa India bilang exile matapos niyang lisanin ang Tibet noong 1959, 10 taon matapos sakupin ng China ang Tibet.
- nanalo ng Nobel Peace Prize noong 1989.
-ang relihiyon ng mga taga- Hilagang Asya ay Buddhism at Islam.

Para sa mga sinaunang Mongol:


Tengri- diyos ng asul na kalangitanGENGHIS KHAN:


- sinasabing iniuugnay siya ng mongol bilang si Tengri.

( note: to take a closer look at the graphic organizers simply click it. )

II- Darwin


Precious Pearl Neo
Junna Mae Nahial
Raisha Mae Deva Paano
Oisha Alain Rovy Molina
Kim Gerald Tictic
Joshua Philip Villegas
Neil John Villabrille

Ipinasa kay:

Mrs. Daisy V. Parchamento
Araling Panlipunan Teacher